Konsultacje społeczne zmian do LSR - luty 2023

Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" przygotowało propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023, które dotyczą:

  • przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
  • zmiana wskaźników produktu,
  • zmiany metod komunikacji oraz wskaźników
  • aktualizacją zapisów w LSR i poprawa oczywistych omyłek.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres  biuro@leadergorce-pieniny.pl do dnia 15.02.2023 r. do godz. 12.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zmiany zostały oznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.