Podsumowanie opery plenerowej pn. "Król Pasterzy" Oskara Kolberga w Krościenku nad Dunajcem

Podsumowanie opery plenerowej pn. "Król Pasterzy" Oskara Kolberga w Krościenku nad Dunajcem.

Tegoroczna opera plenerowa została wystawiona w nowej scenerii z nowym programem pn. "Król Pasterzy" Oskara Kolberga. Było to już czwarte przedstawienie operowe w Pieninach, których plan na realizację powstał w głowach młodych śpiewaczek operowych Ewy Walkowskiej pochodzącej ze Szczawnicy i Marii Złotek pochodzącej z Krakowa. To dzięki pomysłowości tych Pań już po raz 4 mogliśmy podziwiać dzieła operowe wybitnych polskich kompozytorów. Ideą realizacji tego typu wydarzeń była chęć umożliwienia mieszkańcom mniejszych miejscowości dostępności do "kultury wysokiej", a tym samym odświeżenie wystawiania dzieł polskich kompozytorów, które wystawiane są bardzo rzadko. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" we współpracy z wyżej wspomnianymi Paniami Ewą oraz Marią, podjęły się próby pozyskania funduszy na organizację przedsięwzięcia. Realizacja wszystkich 4 wydarzeń wspierana była przez dofinansowanie pochodzące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Założenia organizacji plenerowych spektakli operowych w idealny sposób wpisywały się w program Kultury Dostępnej, czego efekty możemy podziwiać podczas wydarzeń. 

Pierwsze 3 spektakle odbywały się na Zamku w Czorsztynie, w miejscu libretta dzieła K. Kurpińskiego "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda". Każde wydarzenie cieszyło się ogromnych zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz turystów, zyskując z każdym rokiem większe grono sympatyków oper plenerowych w Pieninach. Do realizacji dzieła K. Kurpińskiego zostali zaproszeni wybitni specjaliści, reżyserem był Pan Błażej Peszek, muzykę instrumentalną gwarantowała Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna pod dyrygenturą Pani Agnieszki Kreiner, ponadto wydarzenie wspierali bardzo utalentowani, młodzi soliści, w tym pomysłodawczynie - Ewa Walkowska, Maria Złotek oraz Michał Czok, Klaudiusz Leśniak, Krzysztof Michalski.

W tym roku przyszedł czas na odświeżenie kolejnego operowego dzieła polskiego kompozytora pn. "Król Pasterzy" Oskara Kolberga. Pomysł na realizację tego projektu również został zaproponowany przez Panie inicjatorki z lat poprzednich. Tym razem zmieniła się również lokalizacja wydarzenia, a mianowicie, słuchacze mieli okazję wysłuchać tego barwnego spektaklu nad brzegiem Dunajca w Krościenku nad Dunajcem, w miejscu niezwykle klimatycznym, otoczonym wierzbami, które nadawały spektaklowi dodatkowej aury. Tak jak w latach poprzednich, reżyserii tego wydarzenia podjął się ponownie Pan Błażej Peszek - tworząc zupełnie nieoczywistą inscenizację operową, która przeniosła nas do lat 80-tych XXI w., gdzieś w łanach zbóż, podczas wybory Króla Pasterzy, który miał zostać obdarowany wspaniałym na tamte czasy traktorem. Całość spektaklu miała jednocześnie zabarwienie humorystyczne, ale ukazywała również scenę z życia rolnika, gdzieś pośród łanów zbóż, z dala od miejskiego gwaru. W sposób zabawny utwór ukazywał sposób w jaki dawniej na Kujawach starano się o tytuł Króla Pasterzy. Autor dzieła "Król Pasterzy" Oskar Kolberg, słynący ze swojej pracy etnograficznej, w trakcie dokumentowania tradycyjnych obrządków z różnych części polskiej wsi, przemycił jeden ze znanych obyczajów do swojego dzieła operowego. 

Do wykonania tego dzieła ponownie została zaproszona Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna z Panią Agnieszką Kreiner wraz z solistami z lat poprzednich, ubogacona o nowe postaci: Martin Pado, Jakub Pawlik oraz Natliia Chorzalska - soliści i chórzyści. 

 

Do realizacji wszystkich 4 dzieł, poza pracami artystycznymi, organizacyjnymi prowadzone przez biuro stowarzyszenia oraz artystów, angażowały się pobliskie organizacje oraz jednostki samorządów takie jak : Gminy i Miasto: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica, Zakłady Gospodarki Komunalnej z Czorsztyna, Ochotnicy Dolnej, Krościenka nad Dunajcem oraz Szczawnicy. Wydarzenia odbywające się w Czorsztynie były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym, który zarządza terenem Zamku na Czorsztynie. Przy organizacji tegorocznej opery, organizację wspierało również Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. O bezpieczeństwo uczestników spektakli operowych czuwała za każdym razem Ochotnicza Straż Pożarna z Gmin Czorsztyn oraz Krościenko nad Dunajcem oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze z Krościenka nad Dunajcem

Wszystkim zaangażowanym w realizację tych 4 wydarzeń w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" dziękujemy, licząc na dalszą współpracę przy organizacji kolejnych wydarzeniach kulturalnych.

Gościom i słuchaczom dziękujemy za udział w wydarzeniu, dziękując za okazane zaufanie i ciepłe przywitanie artystów - naszych gości z całej Polski.

 

opracowanie

Magdalena Czaja

 

zdjęcia

Joanna Dziubińska

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Program Kultura Dostępna 2022.