Prace uczestników warsztatów HAFT MATEMATYCZNY

Prezentujemy prace wykonane podczas warsztatów rękodzieła w ramach projektu pt. „RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu pienińsko - gorczańskiego” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego