Zarząd

Zbigniew Chlebek - Prezes

Tomasz Hamerski - Wiceprezes

Aneta Markus – Wiceprezes

Krystyna Kubik - Wiceprezes

Anna Cwynar - Skarbnik

Anna Gębala– Sekretarz

Małgorzata Piątek - Członek Zarządu

Gerwazy Skubisz - Członek Zarządu