Zmiana procedur

W związku ze zmianą USTAWY o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, jak również Wytycznych  nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przyjął zmienioną Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne).

 

Tekst jednolity procedury – w załączeniu.

 

Małgorzata Piątek