Formularze wniosków

Poniżej zamieszczamy link do formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

 http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

                                                                         

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej oraz na budowę/przebudowę ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej/kulturalnej/rekreacyjnej z instrukcją wypełnienia oraz niezbędnymi załącznikami zamieszczony jest pod punktem:

  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarcze

 

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej z instrukcją wypełnienia oraz niezbędnymi załącznikami zamieszczony jest pod punktem:

  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 

W przyszłym tygodniu na stronie www.leadergorce-pieniny.pl zostaną zamieszczone wszystkie dokumenty konieczne do wypełnienia w celu aplikowania o środki w ramach w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia, które realizują Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

Małgorzata Piątek