Lokalne kryteria wyboru operacji

Informujemy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny” z dnia 31 maja 2021 wprowadzone zostały  zmian w kryteriach wyboru operacji dla następujących przedsięwzięć:

1.1.1      Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1.1.4      Spójne działania marketingowe na rzecz regionu

1.2.1      Podejmowanie działalności gospodarczej

1.2.3      Rozwój działalności gospodarczej