Zarząd

Tomasz Hamerski - Prezes

Małgorzata Piątek - Wiceprezes

Zbigniew Chlebek – Wiceprezes

Krystyna Kubik - Wiceprezes

Anna Cwynar - Skarbnik

Anna Gębala– Sekretarz

Aneta Markus - Członek Zarządu

Gerwazy Skubisz - Członek Zarządu