2021r. Warsztaty rękodzielnicze w projekcie "Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła"

2021-09-06

Warsztaty rękodzielnicze w projekcie "Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła".

 

        

 

Projekt pn. " Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła" dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie Etno Polska, składał się z 4 cyklów warsztatów, przeznaczonych dla mieszkańców okolicznych 4 gmin: Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica.

Twórcy, którzy prowadzili warsztaty od lat hobbistycznie tworzą swoje rękodzieła, w oparciu o wiedzę powziętą od swoich przodków, ale również wyniesioną z innych warsztatów, w jakich brali udział w ubiegłych latach. Ogromna wiedza, niezwykła kultura osobista oraz niecodzienne umiejętności twórców pozwoliły na spędzenie miłych chwil naszych uczestników w gronie osób zainteresowanych tworzeniem rękodzieła. Podczas warsztatów uczniowie poznali podstawy tworzenia konkretnego dzieła oraz wskazówki jak tworzyć umiejętnie i efektywnie, dobrze się przy tym bawiąc.

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gorce-Pieniny” jako organizator, zorganizował 4 cykle warsztatów:

  1. Warsztaty malowania na szkle 14-17 czerwca 2021r. prowadzone przez Panią Joannę Dziubińską. Nauka malowania na szkle odbywać się będzie w Szczawnicy w Galerii Krzywa Jabłonka.
  2. Warsztaty z szydełkowania 15-18 czerwca 2021r. – prowadzone przez Marię Konieczny. Warsztaty odbywać się będą w Izbie Regionalnej w Krościenku nad Dunajcem.
  3. Warsztaty z ceramiki 2-5 sierpnia 2021r. – prowadzone przez Monikę Ziemianek-Sztajer. Warsztaty odbędą się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.
  4. Warsztaty z haftu tradycyjnego 16-19 sierpnia 2021r. - prowadzone przez Marię Nowak. Warsztaty odbędą się w Kole Gospodyń Wiejskich w Maniowach.

 

W trakcie realizacji projektu zdało się odczuwać mnóstwo pozytywnej energii wśród uczestników oraz mistrzów, czego efektem stały się liczne prace uczestników zajęć artystycznych. 

Jako organizatorzy obserwujemy ogromne zainteresowanie tworzeniem oraz nauczaniem rękodzieła tradycyjnego wśród mieszkańców, co umacnia nas w przekonaniu, że tradycja tworzenia rękodzieła jest nadal żywa i warto jest ją wspierać w każdy możliwy sposób.

Dziękujemy naszym partnerom za pomoc w organizacji warsztatów:

  • Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem
  • Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach
  • Galeria Krzywa jabłonka w Szczawnicy
  • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej

 

NFORMACJA O PROJEKCIE

Dotacja w wysokości 13 tys. zł. została przeznaczona na zadanie pn.: „Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła”, którego celem jest ożywienie, wzmocnienie i podtrzymanie tożsamości dziedzictwa kulturowego wśród osób dorosłych, mieszkańców ziem pienińsko-gorczańskich. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Tym sposobem projekt wpisuje się w cele programu Narodowego Centrum Kultury poprzez dążenie do tworzenia warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej oraz budowę aktywnych społeczności.

Zgodnie z celami programu, projekt służy rozwijaniu spektrum działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości i bogactwa kulturowego regionu.

Projekt jest także zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokument Konwencji jest w powojennej historii Polski pierwszym zbiorem zasad o charakterze prawnym, kształtujących stosunek do rodzimej tradycji jako wartości podlegających ochronie, upowszechnianiu i traktowaniu w roli społecznie uznanego dobra kulturowego. Co więcej cele projektu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w oparciu o którą działa nasze stowarzyszenie.