ALTANA W KROŚNICY

Miło nam poinformować iż w sołectwie Krośnica oddana została do użytku altana rekreacyjna. Wybudowana  została ze  środków PROW 2014-2020 - podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. 

Wybudowany obiekt  przyczynił się  do rozwoju całej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie obszaru  LGD w tym szczególnie uatrakcyjnił ofertę  spędzania wolnego czasu   na terenie gminy Krościenko.

Operacja mająca na celu Rozwijanie dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym LSR poprzez budowę altany rekreacyjnej   wraz  z zagospodarowaniem terenu na terenie sołectwa Krośnica  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji powstanie altany rekreacyjnej

K.Kubik