Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sromowce Niżne oraz Sromowce Wyżne

Przedmiot projektu  - budowa  2 placów do zabaw w Sromowcach Niżnych oraz w Sromowcach Niżnych.

 

Celem operacji jest  poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sromowce Nizne oraz Sromowce Wyżne, a zwłaszcza sposób wspólnego z dziećmi spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w tych miejscowościach

 

Operacja polegała   na budowie placów  zabaw dla najmłodszych mieszkańców Gminy Czorsztyn w miejscowościach Sromowce Niżne oraz Sromowce Wyżne. Elementy wyposażenia  Placu stanowią: 

1) Zestaw zabawowy składający się z wieży dwuspadowym dachem , zjeżdżalni, pomostu wiszącego oraz belkowego  wraz z trapem , przeplotni drewnianej  lub ścianki gimnastycznej

2)Małpi gaj w formie sześcioboku składającego się z linki wspinaczkowej, trapezu, ścianki linowej oraz pajęczyny.

3)Piaskownicy sześciokątnej.

4)Huśtawki podwójnej.

5) Huśtawki  typu waga.

6)Trzech bujaków na sprężynie .

7) 2 Tablic informacyjnych.

8)Dwóch koszy.

 

Plac zostanie ogrodzony zapewniając bawiącym się na nim maluchom pełne bezpieczeństwo.

 

Wartość całkowita 75 712,00 zł

 

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości 49 243,00 zł

 

Beneficjent” Gmina Czorsztyn