Dodatkowe środki dla LGD "Gorce-Pieniny"

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" otrzymało dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2023 na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i promocję regionu.

 

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej, iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.

 

Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.

 

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

 

Szczegółowe informacje o naborach podamy Państwu po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez UM limitu środków i terminu naboru wniosków.

 

 

zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego