Dodatkowe środki dla LGD "Gorce - Pieniny"

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka spotkał się z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania na cyklicznym szkoleniu. Podczas spotkania 13 LGD otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.

Zawiadomienia z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki odebrały grupy: Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”, Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Korona Sądecka”, Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”, Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.

Gratuluję najbardziej aktywnym małopolskim Lokalnym Grupom Działania. To dzięki ich mobilizacji, małopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy, tak potrzebnych na obszarach wiejskich

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Więcej można przeczytać w poniższym linku: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-mozliwosci-tworzenia-miejsc-pracy-dzieki-lgd?fbclid=IwAR16Qts0xky6vC4psP7rNPjKwbDEQdtjRa1gLc2YHWzzbdYJQ4Br-V7iuFw