Doradztwo i konsultacje w Biure LGD

Szanowni Państwo,

Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa (COVID-19), planujemy także usystematyzować i przywracać funkcjonalność stacjonarnej działalności biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku n/D.

Biuro LGD „Gorce-Pieniny” pracuje w systemie mieszanym (częściowo zdalnie, częściowo w biurze). W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość umówienia się na konsultacje bezpośrednio w biurze LGD z zachowaniem warunków:

  1. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w jednym czasie.
  2. Bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, mogą się Państwo liczyć z odmową udzielenia konsultacji tzw. „z marszu” lub z brakiem kontaktu z biurem, które może realizować inne zadania w terenie nie mając umówionych konsultacji.
  3. Od wejścia do budynku biura i przez cały czas trwania konsultacji odbiorca i doradca muszą mieć zasłonięte nos i usta.
  4. Przy wejściu do biura interesant zobowiązany jest odkazić dłonie płynem dezynfekcyjnym.
  5. Osoby w złym stanie zdrowia z występującym kaszlem, dusznościami i gorączką nie będą obsłużone.

Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny.

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków w tych wyjątkowych czasach. Czynności te pomogą nam zachować przepisy dotyczące dystansu społecznego, bezpieczeństwa pracy w biurze oraz pozwolą uniknąć narażania naszych pracowników i interesantów.

Zachęcamy także w miarę możliwości do kontaktu telefonicznego i mailowego w godzinach 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.