Firma raftingowa na obszarze LGD "Gorce-Pieniny"

Tytuł projektu: „Aktywność fizyczna w zasięgu Pienin”

Beneficjent z obszaru Gminy Krościenko nad Dunajcem

Główną działalnością firmy są spływy pontonami ze sternikiem przez przełom Dunajca jak również wypożyczalnia kajaków oraz usługa trenera personalnego podczas wczasów kolonijno - rekreacyjnych.

Cel operacji: podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi dotyczące spływy pontonem, wypożyczania kajaków, trenera personalnego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Koszt operacji: 60 000 zł

Termin realizacji operacji: czerwiec 2017 – wrzesień 2018