Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny" informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Natalia Kubik, zam. Krościenko nad Dunajcem

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Krościenko nad Dunajcem, 31.01.2019r.

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia

                                                                       Lokalna Grupa Działania

                                                                       „Gorce - Pieniny”