INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW     

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

 

     Pani Magdalena Czaja zamieszkała Szczawnica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

      Pani Magdalena Czaja spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy Zarząd stwierdził, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalista ds. projektów.


 

 

 

  Krościenko nad Dunajcem dn. 27.01.2021r.   

                                                                                          

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa

                Działania „Gorce-Pieniny”