Instrumenty muzyczne dla zespołu regionalnego

Przedmiot projektu: Gorczańsko - Pienińskie Muzykowanie - zakup instrumentów muzycznych

Celem operacji jest : zachowanie oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup instrumentów regionalnych charakterystycznych dla regionu gorczańsko - pienińskiego, promującej cały region LGD.

Zamierzeniem wnioskodawcy jest kultywowanie i promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych dla zespołu regionalnego, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję obszarów wiejskich.

W ramach projektu zakupiono

- skrzypce 2 szt

-altówka 1 szt

-basy 1szt

Zakup instrumentów przyczyni się również do  rozwoju działalności  i podniesienia atrakcyjności prowadzonego zespołu. Zdaniem wnioskodawcy zaktywizuje również  dzieci i młodzież do  rozwijania swoich pasji muzycznych.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych promujących region

Wartość całkowita  projektu :14 040,00zł

Kwota dofinansowania: 11 232,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2013r. Wniosek, złożony przez osobę fizyczną za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: STANISŁAW  GĄSIENICA- gmina Czorsztyn

 

K.Kubik