Integracja branż - wyjazd studyjny do Austrii

Wizyta studyjna - Austria (31.05-02.06.2019r.)

W ramach projektu pn. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizacje spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne w dniach 31.05-02.06.2019r. zorganizowano czterodniową wizytę studyjną do Austrii dla 20 przedsiębiorców prowadzących działalność w  branżach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwo, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją)

Uczestnicy odwiedzili południową część Austrii - malowniczą Karyntię i Saalbach.  Obszar ten pod względem geograficznym i krajobrazowym zbliżony jest do obszaru LGD „Gorce-Pieniny” gdyż obfituje w urokliwe pasma górskie i jeziora.  Karyntia to kraina na obszarze której panują doskonałe warunki do uprawiania i rozwoju turystyki. Powierzchnia Karyntii jest górzysta, w zachodniej części znajdują się masywy górskie Wysokie Taury, Alpy Karnickie i Alpy Gailtalskie, a we wschodniej części Kotlina Klagenfurcka. Główną rzeką jest Drawa. Znajdują się tu również liczne jeziora (największe Wörther i Ossiach). Z kolei Saalbach jest znaną bazą narciarską i ośrodkiem sportowym. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka.

Celem wizyty studyjnej była integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru przez spotkania z przedsiębiorcami działającymi w w/w branżach, wymianę doświadczeń, próba przeniesienia dobrych praktyk na obszar LGD Gorce-Pieniny.

 

Operacja pn.  Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez  organizacje spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne

mająca na celu Przeprowadzenie wizyty studyjnej mającej na celu integrację branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez  organizację spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.