Kolejny samochód elektryczny na obszarze LGD "Gorce-Pieniny"

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki świadczonej za pomocą pojazdu elektrycznego typu "Melex".

Beneficjent z Gminy Krościenko nad Dunajcem

Cel operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie turystyki poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin

Kwota operacji: 74 046,00 zł

Termin realizacji operacji: listopad 2016 – stycznia 2018