KOLEKTORY SŁONECZNE

Przedmiot projektu: „Instalacja kolektorów słonecznych w ,,Pensjonacie u Gerwazego"

Celem operacji jest: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalację kolektorów słonecznych w ,,Pensjonacie u Gerwazego" w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LGD w swoim projekcie postawił na ekologię przyjazną środowisku oraz ekonomię. Jego zamierzeniem była poprawa warunków prowadzenia swojej działalności gospodarczej .

W ramach realizacji operacji zakupiono :kolektor płaski, pompa ciepła, profil maskujący, armatura, konstrukcja pod bojlery, przewody instalacyjne, uchwyty pod kolektory, płyn do instalacji, zespół pompowo – sterowniczy, które zostały zamontowane w prowadzonym pensjonacie.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy LSR „Rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych” realizując przedsięwzięcie w zakresie atrakcyjnej oferty turystycznej obszaru Gorce-Pieniny.

Wartość całkowita  projektu : 38 396,00zł

Kwota dofinansowania: 24 960,00,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2013r. Wniosek, złożony przez osobę fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: Skubisz Gerwazy- Krościenko nad Dunajcem

 

K.Kubik