Konsultacje społeczne zmian do LSR

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Tabeli 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Załącznika nr 3. Plan działania;

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie kolorem czerwonym.

Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
- monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.

Proponowane zmiany wynikają także ze zwolnienia środków w przedsięwzięciu 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu,

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 10.03.2020 r. do godz. 15.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.