Lego Robotyka 2 - Małopolska WIE

LEGO ROBOTYKA - MAŁOPOLSKA WIE

Ruszamy z kolejną edycją projektu pt. "LEGO ROBOTYKA", który w tym roku jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych. Uczestnikami projektu będą dzieci ze Szkół Podstawowych z obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. W ramach zadania odbywać się będą warsztaty z robotyki przeznaczone dla grupy dzieci w wieku 6-9 lat.

Celem jest zdobycie nowej wiedzy nt. nowoczesnych technologii. Na warsztatach wykorzystywane będą klocki Lego WeDo 2.0, na których uczniowie będą uczyć się logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie, czyli kluczowych kompetencji XXI wieku.