Mobilny przewodnik turystyczno-edukacyjny

Beneficjent:  Gmina Ochotnica Dolna

Tytuł operacji – Poprawa promocji dorobku kulturalnego i przyrodniczego  obszaru  Gorce-Pieniny poprzez wykonanie  mobilnego przewodnika turystyczno-edukacyjnego.

Cel operacji: Promocja zabytków, szlaków turystycznych, przyrodniczych, edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych na obszarze Gorce-Pieniny poprzez wykonanie mobilnego przewodnika turystyczno edukacyjnego.

Realizacja operacji obejmowała   wykonanie aplikacji na nowoczesne telefony komórkowe będącej mobilnym przewodnikiem turystyczno-edukacyjnym obejmującym obszar gminy Ochotnica Dolna wraz z interaktywną mapą obejmującą większość obszaru LGD.

Operacja realizuje wskaźnik produktu LSR – liczba materiałów dokumentujących promujących dorobek kulturowy i przyrodniczy obszaru  w zakresie przedsięwzięcia” Ocalić od zapomnienia” spełniając  cel ogólny  LSR „Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych”

Wartość całkowita projektu – 32 472,00zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 21 120,00 zł

Projekt został zrealizowany w 2014 r. Wniosek, złożony przez Gminę Ochotnica Dolna  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.