Nowe formularze wniosków

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy dla naborów przeprowadzonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.


Nowe wzory dokumentów, obowiązują od 16 października 2017 r.


Link do strony ARiMR z nowymi formularzami wniosków:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Małgorzata Piątek