Nowy amfiteatr w Ochotnicy Górnej

eneficjent:  Gmina Ochotnica Dolna

Tytuł operacji - Budowa amfiteatru wraz z zapleczem przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej Cel operacji: Rozszerzenie oraz podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Wiejski Ośrodek Kultury poprzez budowę amfiteatru wraz z zapleczem. Realizacja operacji obejmowała  budowę amfiteatru z utwardzenie terenu, małą architekturą, kanalizacją i instalację oświetlenia. Dzięki tej inwestycji gmina Ochotnica będzie mogła poszczycić się nowoczesnym obiektem, który przyciągnie mieszkańców a także turystów przebywających na wypoczynku. Warto zaznaczyć, że amfiteatr w Ochotnicy Górnej jest miejscem w którym organizowane są imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i regionalnym. Nowy amfiteatr stanie się wizytówką Ochotnicy i podniesie standard świadczonych usług kulturalnych przezWiejski Ośrodek Kultury . Dzięki tej inwestycji artyści występujący w gminie będą mieli znakomite możliwości pracy a widzowie będą mogli oglądać ich występy w bardzo dobrych warunkach.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR –Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjne w zakresie przedsięwzięcia” Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach

Wartość całkowita projektu – 599 623,22

Kwota dofinansowania w ramach Leadera- 194 000,00zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Ochotnica Dolna  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik