Plac zabaw w Krośnicy

Od czerwca br. trwają bezpłatne zajęcia sportowo –edukacyjne  na placu  zabaw w Krośnicy. Plac został doposażony w ramach projektu Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci w Krośnicy”. Środki finansowe na realizacje inwestycji w wysokości 50 000 zł. zostały pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Gorce-Pieniny. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na zajęcia.