Podziękowania dla LGD "Gorce-Pieniny" za zajęcia z LEGO robotyki w Szczawnicy

Tym razem zajęcia z Lego Robotyki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, gdzie bardzo serdecznie została przyjęta prowadząca warsztaty - p. Jolanta Kałafut. To już kolejne zajęcia na obszarze działania LGD "Gorce-Pieniny" mające na celu pobudzenie wyobraźni wizualno-przestrzennej, kreatywności oraz zasad logicznego myślenia.

 

Podziękowania od Pani Anny Szczepaniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy:

"Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy dziękuje Pani Jolancie Kałafut – kierownikowi biura Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny za udostępnienie sprzętu zabawowo-rekreacyjnego w postaci dmuchanych zjeżdżalni, strojów postaci z bajek oraz za profesjonalne przeprowadzenie lekcji robotyki.

Podziękowania kieruje również do Pani Anny Gębali – członkowi zarządu LGD Gorce-Pieniny- za wsparcie i pomoc w działaniu oraz do Pana Adama Salamona-członka rady LGD Gorce-Pieniny za przewóz sprzętu".

 

Warsztaty mogą się odbywać dzięki dotacji pozyskanej przez LGD "Gorce-Pieniny" w ramach I edycji Programu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” od Fundacji Orlen – Dar Serca na realizację projektu pt. „Lego robotyka”.

 

Biuro Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

01.04.2019