Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

2021-03-18

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

 

 

Program przewiduje dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej realizowane w dwóch możliwych wariantach:
– wariant 1. Zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m.
– wariant 2. Budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i SportuProgram jest finansowany ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
Cel: stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego.
Realizacja programu ma przyczynić się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym.
Dofinansowane obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników.
Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.
W ramach wydatków kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: drogi technologiczne i pożarowe wraz z ich oświetleniem, parkingi, zagospodarowanie terenu w tym jego ogrodzenie oraz inne elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego – w wysokości do 10% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego i o wartości nie większej niż 300.000 zł brutto.
 
Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić do dnia 30.09.2021.
 
Termin składania wniosków:
15 marca 2021
 
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich–edycja-2021