SROMOWCE WYŻNE NA STAREJ FOTOGRAFII- ALBUM

Przedmiot projektu: Ocalić od zapomnienia- wydanie albumu ze starymi fotografiami”

Celem operacji jest : Promocja walorów turystycznych i rozwój turystyki na terenie obszaru LGD poprzez zebranie starych fotografii, wydanie ich w formie albumu oraz dystrybucję publikacji

 

Zakres projektu obejmuje wydanie  w 1000 egzemplarzach albumu ze starymi fotografiami ukazującymi społeczność lokalną w swojej kulturze. Zamierzeniem wnioskodawcy było przekazanie młodemu pokoleniu chociaż częściowej historii 700- lecia wsi Sromowce Wyżne, szczególnie w odkrywaniu korzeni, poznaniu dawnych tradycji i kultury przodków.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych promujących region i ma za zadanie między ocalić od zapomnienia „ skarby przeszłości”.

 

Wartość całkowita 23780,00
Kwota dofinansowania: 19 024,00

 

 

 Beneficjent: Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Sromowce Wyżne