Termin składania prac w konkursie "JESTEM EKO" wydłużony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” informuje, że w uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zdecydowało o kolejnym wydłużeniu terminu składania prac plastycznych w konkursie ekologicznym pt. "Jestem EKO" do 15 czerwca 2020r.

Określony regulaminem termin składania prac konkursowych upływał 30 marca 2020 roku, następnie został przedłużony do 28 kwietnia. Jednak obecna sytuacja spowodowała utrudnienia w dostarczeniu prac. Dlatego umożliwiamy dostarczenie prac za pomocą skrzynki bez kontaktu w pracownikiem biura LGD.

Złożenie prac konkursowych – prace konkursowe w kategoriach I,II,III wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna należy dostarczyć do siedziby LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32 Krościenko nad Dunajcem.

Podpisane na odwrocie prace wraz z formularzem należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do biura LGD "Gorce-Pieniny"(Rynek 32 - budynek starej plebani, Krościenko n/D)

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego można pobrać poniżej

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek nabiera znaczenia świadomość ekologiczna i promowania zachowań proekologicznych dlatego zapraszamy do konkursu najmłodsze dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych.

Tematyka konkursu

Główne hasło konkursu brzmi: „JESTEM EKO”. Prace konkursowe powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wykorzystywania odpadów.

Kategorie konkursowe:

Konkurs adresowany jest do dzieci klas 0-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica.

Uczestnicy konkursu mogą stworzyć pracę w jednej z następującej kategorii:

I „Jestem EKO – oszczędzam wodę”,

II „Jestem EKO – daje drugie życie śmieciom”,

II „Jestem EKO – segreguję odpady”

 1. W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody za 1 miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają drobny gadżet upominkowy.
 2. Zasady konkursu i techniki prac:
 3. a) Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, także ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na środowisko.
 4. b) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki i in.) z wykorzystaniem surowców wtórnych tj. papier, drewno.
 5. c) Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie.
 6. d) Pracę plastyczne należy wykonać na papierze typu brystol o formacie min. A3 (29,7x42 cm), w układzie poziomym.
 7. Warunki konkursu
 8. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas 0-3.
 9. Maksymalna Ilość uczniów zgłoszonych do konkursów z jednej szkoły wynosi 10,

 Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

 Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły. Należy także wpisać kategorię w której jest składana.

Przykład:

Kategoria I „Jestem EKO – oszczędzam wodę”

Anna Kowalska

Szkoła Podstawowa nr 1 Krościenko n/D

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów w kategoriach I-III dokona Jury powołane przez Organizatora,

Decyzje Jury są niepodważalne,

Kryteria oceny prac przez Jury:

 • jakość i staranność wykonania                                                       od 0 - 10 pkt.
 • zgodność wykonania z założeniami i kategoriami konkursu          od 0 – 10 pkt.
 • pomysłowość                                                                                  od 0 – 20 pkt.
 • wkład pracy i materiały wykorzystane do pracy.                           od 0 – 15 pkt.

Autorzy zwycięskich prac w kategorii I, II, III otrzymają nagrody w postaci zabawek edukacyjnych w tematyce odnawialnych źródeł energii, a wszyscy uczestnicy otrzymają ekologiczny gadżet upominkowy

 

Zapraszamy serdecznie!