Uruchomienie firmy budowlanej

Tytuł operacji: Zakup sprzętu w celu uruchomienia firmy budowlanej

Beneficjent z obszaru Gminy Czorsztyn

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu firmy budowlanej poprzez zakup maszyn i urządzeń, w tym utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Kwota operacji: 60 000,00 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – październik 2018