Usługi Rozwojowe dla Przediębiorców - Konferencja 10.12.2018r.

Szanowni Państwo,

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania otwierają przed firmami wiele możliwości korzystania z niezwykle konkurencyjnej oferty rynkowej.

  • Jakie możliwości korzystania z oferty firm szkoleniowo-doradczych daje udział
    w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe”?
  • Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?,
  • Co daje firmie małopolski certyfikat MSUES?
  • Jak obecnie funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji?
  • Z jakich projektów/programów mogą skorzystać przedsiębiorcy pragnący uzyskać wsparcie działalności gospodarczej ?

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w czasie konferencji „Usługi Rozwojowe dla Przedsiębiorców” , która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 w Krakowie, w salach Muzeum Lotnictwa w Krakowie, al. Jana Pawła II 39 Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania z najlepszymi ekspertami, wymiany poglądów oraz poznania zagadnień związanych
z Podmiotowym Systemem Finansowania.

 

Więcej informacji na stronie marr.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Organizator - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Partnerami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału.