Warsztaty Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją- warsztaty"

W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim, w sumie dla grupy 45 osób.

 

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami dekorowania potraw tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji podczas warsztatów. 

Efektem realizacji operacji „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” będzie podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw, które będą przydatne w działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Zajęcia warsztatowe w powiecie nowotarskim odbędą się w dniu 28 września 2019 roku

w godz. 9.00-15.00 w „Willi Jasna” w Czorsztynie

 

Zapraszamy 2 przedstawicieli KGW z powiatu nowotarskiego do bezpłatnego uczestnictwa.

 

Nabór uczestników warsztatów do dnia 20.09.2019r. prowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" ul. Rynek 32 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Biuro czynne w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

Tel. 789 304 706,  18 262 35 90

e-mail biuro@leadergorce-pieniny.pl

Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl