Wydanie płyty dvd z instruktarzem tańców pienińskich oraz płyty CD z muzyką kapeli Białopotocanie

Wydanie płyty dvd z instruktarzem tańców pienińskich oraz płyty CD z muzyką kapeli Białopotocanie

Celem operacji jest:: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie płyt promujących Lokalna twórczość oraz pozwalających uchronić od zapomnienia pienińskich tańców i folkloru.

Zakres projektu obejmuje wydanie   płyt DVD oraz CD z instruktarzem tańców pienińskich oraz  muzyką kapeli Białopotocanie. Zestawy płyt są dystrybuowane bezpłatnie wśród turystów i mieszkańców.

Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie Ocalić od zapomnienia spełniając  cel ogólny  LSR „ Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych”

Wartość całkowita  projektu : 35 551,50 zł

Kwota dofinansowania: 28 441,20 zł

 

Wniosek, złożony przez Tomasza Bodziarczyk za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.