Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce zaprasza na warsztaty ginących zawodów oraz warsztaty kulinarne realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Szlakiem Tożsamości  Ochotnicy”:

  1. Warsztaty GINĄCYCH ZAWODÓW, w tym:

- Produkcja oscypka, małych serków i nitek serowych z mleka owczego i krowiego

- Przygotowanie owczej wełny metodą tradycyjną

- Malarstwo na szkle

  1. Warsztaty KULINARNE

 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz dokonały zgłoszenia przez wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail bokuzi@onet.pl lub złożenie go w siedzibie Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce os. Jamne 170, Ochotnica Górna 34-453.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się będzie decydować data złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

 

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

 

Szczegóły na stronie www.odkrywamygorce.pl

 

 Zarząd Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce

 

 

 

Operacja pn.  Szlakiem Tożsamości Ochotnicy
mająca na celu Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów  poprzez realizację warsztatów oraz identyfikację i opis śladów tożsamości regionalnej w wydanych materiałach do dnia złożenia wniosku o płatność końcową
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Beneficjent Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”