Zrealizowany projekt w ramach LSR w 2019 - Jarmarki Krościeńskie

W ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  zrealizowano następujący projekt:

Beneficjent: Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n/D

Tytuł operacji:"Jarmarki Krościeńskie"

Cel operacji: Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez imprezy pt. "Jarmarki Krościeńskie" do dnia złożenia wniosku o płatność.

Kwota operacji: 50 000 zł

Kwota przyznanej pomocy: 31 815,00 zł

Wniosek złożony w przedsięwzięciu: Zachowanie tożsamości regionalnej,  nabór 1/2018