Konsultacje zmian LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot poszczególnych przedsięwzięć oraz wskaźników LSR w celu maksymalnego wykorzystania budżetu LSR  do końca jej realizacji w ramach PROW 2014-2020. Zaplanowane zmiany pozwolą na pełne wydatkowanie budżetu. Zarząd LGD opracował projekt zmian w LSR. Zgodnie z obowiązująca procedurą zmian LSR, przed ostatecznym zatwierdzeniem projekt przedkładany jest do informacji publicznej i konsultacji na 7 dni.

Poniżej przekazujemy dokumenty. Ewentualne uwagi można wnosić do biura LGD „Gorce-Pieniny” osobiście lub mailowo (biuro@leadergorce-pieniny.pl) do dnia 1.07.2024 r. do godz. 9.00

Opublikowano: 24.06.2024

Scroll to Top