Terminy spotkań

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1. „Wsparcie przygotowawcze”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

1.

Czorsztyn

34-436 Maniowy

ul. Gorczańska 3

Urząd Gminy

09-09-2022  

godz. 17.00 – 19.00

2.

Krościenko nad Dunajcem

34-450 Krościenko nad Dunajcem

ul. Rynek 34

Centrum Kultury i Promocji

09-09-2022    

godz. 14.30 – 16.30

3.

Ochotnica Dolna

34-452 Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 173B

Wiejski Ośrodek Kultury

09-09-2022     

godz. 9:00 -11.00

4.

Szczawnica

34-460 Szczawnica

ul. Szalaya 103,

Urząd Miasta i Gminy

09-09-2022    

godz. 11.30 – 13.30

5.

Czorsztyn

34-436 Maniowy

ul. Gorczańska 3

Urząd Gminy

27-09-2022  

godz. 17.00 – 19.00

6.

Krościenko nad Dunajcem

34-450 Krościenko nad Dunajcem

 ul. Rynek 34,

Centrum Kultury i Promocji

27-09-2022   

 godz. 11.30 – 13.30

7.

Ochotnica Dolna

34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 173B, Wiejski Ośrodek Kultury

27-09-2022    

 godz. 9:00 -11.00

8.

Szczawnica

34-460 Szczawnica

ul. Szalaya 103,

Urząd Miasta i Gminy

27-09-2022    

godz. 14.00 – 16.00

Nasi Partnerzy

Scroll to Top