O marce Dunajec

Jak powstała marka Dunajec?

Marka Dunajec powstała z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, które w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” opracowało znak słowno-graficzny marki DUNAJEC Przełom się wraz z systemem wizualizacji marki lokalnej oraz wytycznymi do strategii wdrażania.

 

W jakim celu powstała marka Dunajec?

DUNAJEC Przełom się – marka powstała jako narzędzie wspomagające mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne i instytucje z regionu położonego na obszarze Gorców i Pienin.

Jej podstawowym celem jest promocja lokalnych zasobów, walorów środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historycznych z czterech gmin położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Dunajec: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica.

Strategia marki DUNAJEC w swoich założeniach ma również na celu rozwój turystyki, popularyzację oraz rozwój produkcji wyrobów regionalnych, integrację i wzmocnienie kapitału społecznego na danym obszarze oraz rozwój przedsiębiorczości.

 

Co jest przewodnią ideą marki Dunajec?

Ideą powstania marki DUNAJEC jest stworzenie oferty pełnej różnorodności form spędzania czasu wolnego – stanowi połączenie ekstremalnych, najbardziej emocjonujących rozrywek z bardziej przystępnymi formami spędzania czasu wolnego oraz atrakcjami dla początkujących.

Dedykowana jest przede wszystkim osobom aktywnym, które preferują dobrą zabawę w najpiękniejszych okolicznościach przyrody.

 

System identyfikacji wizualnej | logo marki

System leksykalny:

Podstawowa nazwa marki: DUNAJEC

Rozszerzona nazwa marki: DUNAJEC Przełom się

 • Podstawowa nazwa marki terytorialnej to nazwa rzeki Dunajec łączącej wszystkie cztery gminy.
 • Dopuszczalne sposoby zapisu: DUNAJEC, Dunajec, DUNAJEC
 • Niedopuszczalne sposoby zapisu: DuNAJec, DuNajEc, dunajec
 • W warstwie graficznej możliwe jest wyróżnienie kolorystyczne cząstki NAJ – kolorystyka zgodna z SIW.

Slogan marki – Przełom się

Z czego wynika slogan marki?

Slogan marki wykorzystuje wieloznaczność słowa „przełom”, które z jednej strony odnosi się do PRZEŁOMU DUNAJCAczyli 'odcinka doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu’, z drugiej zaś jest elementem związku frazeologicznego PRZEŁAMYWAĆ SIĘ.

Ten zaś może posiadać wiele znaczeń, od „przełamać się do czegoś” czyli ‘przekonać się do czegoś’, po „przełamać się, swoje lęki”, czyli ‘odważyć się na coś’.

 

Jakie zadania spełnia marka Dunajec?

Marka lokalna DUNAJEC wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości produkty związane z regionem Ziemi gorczańsko – pienińskiej.

Znak stosowany będzie dla oznaczania produktów związanych z regionem, wytwarzanych i dostępnych na lokalnym rynku

 

Jaki jest cel główny w perspektywie strategii marki?

Strategia marki DUNAJEC zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów do promocji walorów regionu i pobudzenia partycypacji społecznej poprzez m.in.:

 • wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Gorce-Pieniny opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
 • wyróżnienie produktów i usług najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej Dunajec
 • wsparcie spójnej i zintegrowanej turystyki obszaru Dunajca,
 • tworzenie sieci współpracy i wspólną promocję wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem Dunajec
 • wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania promocji Znaku z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonym Znakiem
 • mobilizowanie lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Dunajca
 • propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów Obszaru Dunajca.

 

W jaki sposób funkcjonuje marka?

Obecnie marka Dunajec znajduje się na etapie wdrożenia (2020-2024). Etap ten ma doprowadzić do maksymalnego nasycenia oferty oraz dotarcia informacji o niej do szerokiego grona założonych odbiorców zewnętrznych. W roku 2020 został opracowany Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym Dunajec. W tej chwili trwają starania nad wyborem kapitułą, która będzie miała za zadanie ocenę i wybór produktów, usług i inicjatyw wyróżniających się z punktu widzenia kryteriów marki Dunajec.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top