Lokalna Strategia Rozwoju

Obszar funkcjonowania LGD Gorce-Pieniny obejmuje cztery sąsiadujące ze sobą gminy położone w województwie małopolskim w powiecie nowotarskim, w tym: jedna gmina miejsko-wiejska tj. Szczawnica i trzy gminy wiejskie tj. Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Ochotnica Dolna. Łączna powierzchnia wszystkich jednostek samorządu wynosi 348 km2 i jest zamieszkała przez 29 747 osób (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). Na mapie 1 zobrazowano graficznie granice LGD, natomiast w tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące poszczególnych gmin partnerstwa. Cały obszar jest spójny pod względem przestrzennym. W skład LGD Gorce-Pieniny wchodzi więcej niż dwie gminy, a każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar, znajdujący się w jednym obrysie. Siedziba LGD znajduje się w Krościenku nad Dunajcem.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top