Umowa ramowa

Umowa ramowa

Umowa ramowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR, która przewiduje finansowanie w ramach programów PS WPR, program regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027) ze środków funduszy: EFRROW, EFRR, EFS+Pełny opis: Załącznik niedostępny cyfrowo, który określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR

Nasi Partnerzy

Scroll to Top