Statut Stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest to umowa założycielska dobrowolnego, samorządnego i trwałego zrzeszenia czyli grupy ludzi, mających wspólne cele  i chcących je wspólnie realizować w zawiązywanym stowarzyszeniu.

Statut stowarzyszenia określa cele, program działania oraz strukturę organizacyjną i zasady członkostwa w stowarzyszeniu.

Starsze wersje

Nasi Partnerzy

Scroll to Top