ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY – 12.02.2024R.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie Rady ws. oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2024, które odbędzie się dnia 12 lutego 2024r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem (sala obrad)

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

Nabór 1/2024

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2024.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2024
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 6. Wolne wnioski, zapytania;
 7. Zamknięcie obrad.

opublikowano: 5/02/2024

                                                 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

LGD „Gorce-Pieniny”

Tadeusz Topolski

Scroll to Top