BIULETYN INFORMACYJNY – PODSUMOWANIE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” podziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do zapoznania się z BIULETYNEM INFORMACYJNYM – Podsumowanie realizacji LSR 2016-2024        

Scroll to Top