WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W środę 5 czerwca w Krościenku nad Dunajcem odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. 

Było to zebranie sprawozdawcze za rok 2023, a także został uzupełniony skład Zarządu oraz Rady.                                                                   

Licznie przybyli członkowie mieli okazję dowiedzieć się o projektach zrealizowanych, trwających, a także planowanych w najbliższym czasie. 

Zostały również przedstawione sprawy bieżące Stowarzyszenia.  

Scroll to Top