PODPISANO KOLEJNE UMOWY NA REALIZACJE OPERACJI WŁASNYCH

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, tj. Zbigniew Chlebek- Prezes i Krystyna Kubik- Wiceprezes, dzisiaj (23.06), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podpisali dwie umowy na realizację operacji własnych pt.:

  1. „Wyjazd studyjny w oparciu o markę lokalną „Dolina Karpia” jako integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz poznanie dobrych praktyk promocji zasobów lokalnych”
  2. „Promocja Marki Lokalnej DUNAJEC Przełom się jako integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru”

Projekty będą realizowane w ramach zakresów wsparcia: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

O kolejnych, podejmowanych działaniach w projekcie będziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Scroll to Top