REALIZACJA OPERACJI WŁASNEJ – WYJAZD STUDYJNY

OPIS OPERACJI

Temat:                                            Organizacja wyjazdu studyjnego w oparciu o markę lokalną jako integrację branż mających kluczowe znaczenie

                                                         dla rozwoju obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz poznanie dobrych praktyk promocji zasobów lokalnych

Czas trwania:                                 4 dni

Termin realizacji operacji:          2024r.

Lokalizacja:                                    obszar działania Stowarzyszenia Dolina Karpia

Grupa docelowa:                          20 osób

W wyjeździe wezmą udział przedsiębiorcy  z branży gastronomicznej, noclegowej, budowlanej, rekreacyjnej i rozrywkowej oraz osoby które też planują taką działalność, przedstawiciele LGD czy też przedsiębiorcy związani z branżą agroturystyczną, którzy w znaczny sposób wpływają na kształtowanie kierunków rozwoju LGD „Gorce-Pieniny”.

Zarząd LGD „Gorce-Pieniny” przygotowując projekt na operację własną brał pod uwagę różne marki lokalne w Polce, jednak zdecydował się na Markę Dolina Karpia, gdyż Dolina Karpia to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce, w powiatach oświęcimskim oraz wadowickim. W jego skład wchodzą gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator. Dolina Karpia obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Jest to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, stanowiący doskonałą destynację turystyczną.

Celem operacji jest aktywizacja przedsiębiorców z branż kluczowych dla rozwoju obszaru. Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwością współpracy w ramach marki lokalnej i innowacyjnymi rozwiązaniami, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczna i praktyczną na terenie LGD „Gorce-Pieniny”. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jaki i początkujących przedsiębiorców. Wizyty umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami (współpraca branżowa).

Scroll to Top