REKRUTACJA – „TAJEMNICA RĘKAWIC FURMAŃSKICH”

REKRUTACJA DO WARSZTATÓW  – „TAJEMNICA RĘKAWIC FURMAŃSKICH” 2024R.

REKRUTACJA NA WARSZTATY PN. „TAJEMNICA RĘKAWIC FURMAŃSKICH”

Zajęcia prowadził będzie Jan Kubik – wybitna i niepowtarzalna postać gminy Krościenko nad Dunajcem, laureat nagrody Gloria -Artis – krościeński regionalista, twórca ludowy gawędziarz śpiewak, tancerz oraz znawca ludowej muzyki pienińskiej, zwanym „człowiek orkiestra„.

W swojej twórczości sięga przede wszystkim do korzeni, kultywując w ten sposób skarby regionu. Jego szczególna aktywność zaraża miłością do małej ojczyzny nawet te najmłodsze pokolenia.

W związku z otrzymaną dotacją, zapraszamy do udziału w warsztatach rękodzieła organizowanych w ramach projektu „ Tajemnica rękawic furmańskich”, które odbywać się będą w Krościenku nad Dunajcem w Galerii Jana Kubika.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć do 8 marca 2024 roku do godz. 14-tej  do biura LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/D (przy wejściu do biura umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić dokumenty w formie papierowej) lub mailowo na adres e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub można też przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu listu do biura).

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji dostępne są w ZAŁĄCZNIKACH na dole strony.

Zasady uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia będą ogólnodostępne, bezpłatne. Uczestnicy zajęć ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce zajęć. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich  warunkami.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz  jej dostarczenie w wymaganym terminie do siedziby LGD „Gorce-Pieniny” .

INFORMACJE W SKRÓCIE

Termin warsztatów: kwiecień-listopad 2024

Miejsce: „Galeria Jana Kubika” w Krościenku nad Dunajcem

Ilość godzin warsztatowych: 160 (20 godz. miesięcznie)

W przypadku nadmiaru chętnych o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Scroll to Top