ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA LGD „GORCE – PIENINY”- 15.03.2024

PRZEWODNICZĄCY RADY LGD „GORCE – PIENINY” ZGODNIE Z § 19 UST. 1 REGULAMINU RADY, ZAPRASZA CZŁONKÓW RADY NA POSIEDZENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA  15 MARCA 2024R. /PIĄTEK/ O GODZ. 14.00 W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM (BIURO LGD).

Proponowany program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór sekretarza posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie uzupełnień do oceny wniosków z naboru nr 1/2024;
  5. Wolne wnioski, zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

Tadeusz Topolski

    Scroll to Top