XXXIII PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół z XXXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” w sprawie oceny i wyboru operacji własnych

Scroll to Top